Дотоод сургалтЦаг үеийн мэдээЭвлэрүүлэн зуучл

Дотоодын сургалт зохион байгууллаа.

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ээлжит сургалтыг шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг хамруулан шүүгчийн туслах Э.Эрдэнэбулган нь “Шүүхийн тухай хуулийн 10 дугаар бүлгийг өмнөх хуультай харьцуулан, одоогийн заалтын онцлог”-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах баг

Related Articles

Back to top button