Тамгын газар

Пүрэвсүрэн Хишигдаваа

2000 онд МУИС-ийг Эрх зүйч мэргэжилээр төгссөн,

2005 оны 05 сарын 27-ны өдөр ЗГХЭГазрын дэргэдэх “Удирдлагын академи”-ийг “Төрийн удирдлагын менежер”-ээр төгссөн.

2007 оны 01 сарын 19-ний өдөр ЗГХЭГазрын дэргэдэх “Удирдлагын академи”-ийг “Төрийн удирдлагын менежер”-ээр Магистрын зэрэг хамгаалсан.

2000 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2000 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр хүртэл Булган аймгийн шүүхэд Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

2000 оны 12дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2002 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдөр хүртэл АЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэст Хуулийн зөвлөх,

2002 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрөөс 2003 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл АЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэст Хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч,

2003 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2003 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл АЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэст Хэлтсийн дарга, хуулийн зөвлөх,

2003 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2005 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр хүртэл АЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэст Хуулийн зөвлөх,

2005 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс  2018 оны 01 сарын 30-ны өдөр хүртэл АЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэст  Хэлтсийн дарга, хуулийн зөвлөх,

2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс Булган аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын дарга

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

 

12

Г.Ангирмаа

Хэлтсийн дарга

210

70342940

13

С.Амаржаргал

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

101

703432204

14

Б.Цолмонбаяр

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

211

 

15

С.Гончигбал

Эвлэрүүлэн зуучлагч

108

70342875

16

Б.Азжаргал

ЭИХДЗШШ-ийн шүүгчийн туслах

303

70342828

17

Ц.Батцэцэг

ЗХАШШ-ийн шүүгчийн туслах

214

70343102

18

Н.Эрдэнэбулган

ЭХАШШ-ийн шүүгчийн туслах

106

70342981

19

М.Баасандорж

ЭХАШШ-ийн шүүгчийн туслах

106

20

Д.Түшигбаяр

ЭХАШШ-ийн шүүгчийн туслах

106

21

Т.Батсайхан

ИХАШШ-ийн шүүгчийн туслах

106

22

Ж.Ариунжаргал

ИХАШШ-ийн шүүгчийн туслах

106

23

М.Даариймаа

ИХАШШ-ийн шүүгчийн туслах

106

24

Б.Энхзул

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

212

25

М.Энхмаа

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

212

26

М.Сувд-Эрдэнэ

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

212

27

Ж.Мөнхжаргал

Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах ажилтан

108

70342528

28

Б.Хонгорзул

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

212

29

П.Цогтбаатар

Бичиг хүргэгч

 

Бусад

30

Л.Баасанбаяр

Ахлах нягтлан бодогч

203

70342940

31

Д.Гантулга

Слесарь

   

32

Д.Авирмэд

Жолооч

   

33

Р.Бямбасүрэн

Жолооч

   

34

О.Ариунгэрэл

Үйлчлэгч

   

35

Б.Болор-Эрдэнэ

Үйлчлэгч

   

 

Back to top button