Иргэн таньд

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Youtube

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхээр үйлчлүүлэхэд бэрхшээл тулгардаг уу?

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Шүүхийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байж чадаж байна уу?

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Шүүхийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын зан харьцаанд ямар дүгнэлт өгөх вэ?

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...
Back to top button