Дотоод сургалтЦаг үеийн мэдээЭвлэрүүлэн зуучл

Дотоодын сургалт зохион байгууллаа.

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ээлжит сургалтыг шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг хамруулан шүүгчийн туслах М.Баасандорж нь “Шүүхийн тухай хуулийн 7-9 дүгээр бүлгийг өмнөх хуультай харьцуулан, одоогийн заалтын онцлог”-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах баг

Related Articles

Back to top button