Цаг үеийн мэдээЭвлэрүүлэн зуучл

Эвлэрүүлэн зуучлалын зөвлөлийн гишүүн арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа

2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Эвлэрүүлэн зуучлалын зөвлөлийн гишүүн Б.Энх-Эрдэнэ ирж эвлэрүүлэн зуучлагч, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах ажилтан, архив бичиг хэргийн эрхлэгч нартай уулзаж ажил байдалтай танилцаж, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа

Related Articles

Back to top button