Булган аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхИргэний хэргийн шийдвэр

Дүр үзүүлэн хийсэн хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байдаг

Шүүхийн шийдвэрийн дугаар: 2023.05.15 132/ШШ2023/00212
Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй
2023.05.31. Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй №05

Бат нь зээлийн гэрээний дагуу үндсэн төлбөр, алданги нийт 3,990,000 төгрөгийг Болдоос гаргуулна гэж шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан.

Хариуцагч тал үндсэн зээл болон хүүг төлсөн тул нэхэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж маргадаг.

Хэргийн үйл баримтаар,

2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Бат, Болд нарын хооронд сарын 8 хувийн хүүтэй, 6,000,000 төгрөгийн зээлийн болон барьцааны гэрээ байгуулсан боловч Бат нь Болдод 6,000,000 төгрөгийг зээлдүүлэх хүсэл сонирхол байгаагүй харин Цэцэг нь Саранд 6,000,000 төгрөгийг зээлүүлэх хүсэл сонирхолтой байсан бөгөөд өөрөө Сарантай зээлийн гэрээ байгуулах боломжгүй байсан тул ах Батаар зээлийн гэрээг Сарангийн нөхөр Болдтой хийлгэсэн нь тогтоогдсон.

Тодруулбал, Цэцэгээс Саран нь мөнгө зээлэх санал тавьсныг Цэцэг хүлээн зөвшөөрсөн. Цэцэг нь Сарантай зээлийн гэрээг байгуулах боломжгүй байсан тул өөрийн ах Батыг Сарантай гэрээ хийлгэхээр болсон боловч 6,000,000 төгрөгт барьцаалах авто машин Сарангийн нөхөр Болдын нэр дээр бүртгэлтэй байсан тул Бат нь Болдтой зээлийн гэрээ байгуулж, нотариатчаар гэрчлүүлсэн тухай зохигч шүүх хуралдаанд тайлбарлаж, Сарангаас зээлийн 6,000,000 төгрөг, хүү зэргийг Цэцэгийн дансанд төлж байсан баримт хэрэгт авагдсан байна.

Зээлийн гэрээ байгуулсан Бат, Болд нар зээл 6,000,000 төгрөгийг Цэцэгийн мөнгө гэдгийг мэдэж байсан, түүнчлэн зээлдүүлэгч нь Цэцэг, зээлдэгч нь Саран байхад Бат, Болд нар дүр үзүүлсэн хэлцлийг хийсэн гэж шүүх үзсэн.

Иймд нэхэмжлэгч Бат, хариуцагч Болд нарын хооронд байгуулсан зээлийн гэрээ нь дүр үзүүлэн хийсэн хэлцэл тул зээлийн гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэрээ гэж шүүх дүгнэж, Саран нь Цэцэгт 6,000,000 төгрөг, түүний хүүг төлсөн байх тул нэхэмжлэгч Бат нь хариуцагч Болдоос зээлийн гэрээний үлдэгдэл төлбөр, алдангийг нэхэмжлэх үндэслэлгүй гэж үзэн нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

Шийдвэрийн линк: https://shuukh.mn/single_case/126838?daterange=2023-01-01%20-%202023-06-12&id=1&court_cat=1&bb=1

Тоймыг бэлтгэсэн: Булган аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Л.Хишигдэлгэр

Related Articles

Back to top button