Цаг үеийн мэдээ

Шүүхийн үйлчилгээний үнэлгээний судалгаа авч байна

Шүүхийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа авч байна. Судалгаанд оролцохдоо энд дарж болон доорх QR кодыг уншуулах боломжтой.

Related Articles

Back to top button