Цаг үеийн мэдээ

Хяналт, шалгалт хийж байна.

Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн хөдөлгөөн, бүртгэл, хяналтын нэгдсэн системийн хөтлөлт, хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, шүүхэд албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам болон шинээр батлагдсан бусад дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Хэргийн хөдөлгөөн, судалгаа, шинжилгээний багаас дотоод хяналт шинжилгээ-үнэлгээг хийж байна.

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах баг

Related Articles

Back to top button