Дотоод сургалтЦаг үеийн мэдээ

“Утсаар ярих соёл” сургалт зохион байгууллаа.

Тус шүүхийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга Г.Ангирмаа “Утсаар ярих соёл”, сэдвээр сургалт зохион байгуулж Шүүхийн ажилтны ёс зүй, харилцаа, анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл өгч, өмнөх сургалтуудаар олж авсан мэдлэгийг бататгалаа.
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ БАГ

Related Articles

Back to top button