Цаг үеийн мэдээ

Шүүгч, ажилтнууд тоон гарын үсэгтэй боллоо

Булган аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагч нар  “Тоон гарын үсэг”-ийн талаарх танилцуулга, мэдээллийг хийж. “Тоон гарын үсэг” олгох ажлыг зохион байгууллаа Шүүгч, ажилтнууд тоон гарын үсэгтэй болсноор цахим орчинд төлбөр тооцоо хийх, баримт бичгийг баталгаажуулах бүрэн боломжтой болох бөгөөд тухайн үйлчилгээ авч буй хэрэглэгч заавал биеэр очих шаардлагагүй, аливаа үйлчилгээнд шинэ харилцагчаар бүртгүүлэх, гэрээ байгуулах, гүйлгээ хийх, өргөдөл, хүсэлт гаргах зэргээр онлайн үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй, хялбараар ашиглах боломжтой болж байгаа юм.

Related Articles

Back to top button