Цаг үеийн мэдээ

“Нягтлан бодох бүртгэлийн хураангуй” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Тус шүүхийн нягтлан бодогч Л.Баасанбаяраас шүүгч, захиргааны ажилтнуудад “Нягтлан бодох бүртгэлийн хураангуй” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар: -нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, -санхүүгийн тайлагналын тухай, -санхүүгийн тайлан хэрхэн унших тухай, -цалин хөлс, ээлжийн амралтыг тооцох тухай, -хүү, нэмэлт хүүг хэрхэн тооцох тухай ойлголтуудыг багтаан мэдээллийг хүргэж, тодорхой тохиолдлуудыг жишээлэн ажиллууллаа. Булган аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах баг

Related Articles

Back to top button