Цаг үеийн мэдээ

хэргийн хөдөлгөөний хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа

Тус шүүхийн “Хэргийн хөдөлгөөний баг”-ийн дотоод төлөвлөгөөнд заасны дагуу Эрүү, Иргэн, Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхүүдийн шүүгчийн туслахуудын хэрэг хөтлөлт, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой хэргийн хөдөлгөөний хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, нийт шүүгч, ажилтнуудад танилцууллаа. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах баг

Related Articles

Back to top button