Дотоод сургалтЦаг үеийн мэдээЭвлэрүүлэн зуучл

Дотоодын сургалт зохион байгууллаа.

Тус шүүхийн Ёс зүйн зөвлөлийн дарга С.Гончигбал, гишүүн М.Баасандорж нар дотоодын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ээлжит сургалтыг шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдыг хамруулан “Төрийн албаны ёс зүйн дүрэм” /шинэчлэгдсэн/ ажлын байранд тавигдах шаардлага, харилцаа хандлага, “Шүүхийн тухай хууль” /шинэчилсэн найруулга/-ийн холбогдох зүйл заалтаар сургалт зохион байгуулав.

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах баг

Related Articles

Back to top button