Дотоод сургалтЦаг үеийн мэдээ

Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль сэдвээр зохион байгууллаа

Тус шүүхийн шүүгч, ажилтнууд нягтлан Л.Баасанбаярын “Аз жаргалын цаг-Аз жаргал хаана байдаг вэ” илтгэл, Шүүхийн Тамгын газрын хүсэлтээр ТЕГ-ын Булган аймаг дахь хэлтсийн ажилтан, ахмад Г.Алзахгүйбаатарын “Кибер аюулгүй байдлын өнөөгийн нөхцөл байдал” болон шинээр мөрдөгдөж буй “Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль“, “Хүний хувийн мэдээллийн тухай хууль”, “Цахим гарын үсгийн тухай хууль”, ”Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль” сэдвүүдээр зохион байгуулагдсан сургалтуудад хамрагдлаа.

Related Articles

Back to top button