Дотоод сургалтЦаг үеийн мэдээЭвлэрүүлэн зуучл

“Ажил мэргэжлийн ур чадвар” уралдааныг зохион байгууллаа

Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний ажилтнуудын ажил мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Ажил мэргэжлийн ур чадвар” уралдааныг 4 үе шаттайгаар, зохион байгуулагч нар үе шат бүрт даалгавар бэлтгэн оролцогчдоор гүйцэтгүүлж амжилттай зохион байгууллаа.

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах баг

Related Articles

Back to top button