Хүний нөөцийн ил тод байдал

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

 

Зарлагдсан ажлын байр

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаалын нэршил Албан тушаалын ангилал зэрэглэл Хариуцсан асуудал Албан тушаалын тодорхойлолт Орон тоо Ажлын байрны төлөв Бүртгэлийн төлөв
1 Булган аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 7 Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга  Файл үзэх 1 Нээлттэй Бүртгүүлэх

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2019. Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл

Related Articles

Back to top button